Gestalt
Vanessa Blommaert
therapeut

Volgens de Gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt de Gestalttheorie de psychotherapie van het contact genoemd. Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. Volgens de Gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat te herstellen. Deze opvatting is anders dan die van de meeste psychotherapieën die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

 

Gestalttherapie gaat uit van de ervaringswereld van de cliënt, van wat hier en nu op de voorgrond is. Alleen door te aanvaarden dat het hier en nu is zoals het is, ontstaat de ruimte voor keuze en verandering.

Veranderingen kun je niet forceren. Als je dat probeert, lukt het juist niet. Veranderen kan alleen als je doorvoelt en beseft wat er op dit moment gaande is.

Dit heet ‘gewaarzijn’. Door ons niet gewaar te zijn blijven we ronddraaien in oude oplossingen die onze bekende problemen veroorzaken.

 

Gestalttherapie is daarom een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is, maar ook humoristisch en bevrijdend.

(bron: De Nederland Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie, NVAGT).

Voor meer informatie, zie ook: www.nvagt-gestalt.org

Copyright 2016 Vanessa Blommaert